Category: Autotips en -trucjes

Een auto starten met een lege accu

De meeste autobestuurders hebben wel eens te maken gekregen met een motor die weigerde omdat de accu leeg was. Dit is dikwijls het gevolg van vrieskou of niet-uitgeschakelde elektronische …
[Lees verder......]

Het controleren van de ontsteking

Door middel van het starten functioneert de ontsteking. Deze onderdelen spelen daarbij een belangrijke rol: de accu, de schakelaar van de ontsteking, de elektronische besturing, de bobine, de kabels …
[Lees verder......]