De remmen ontluchten

De remmen ontluchten

Een degelijk functionerend remsysteem is van wezenlijk belang om veilig te kunnen rijden. Daarom draagt elke automobilist de verantwoordelijkheid voor een juiste werking van de remmen; verbruiksgoederen moeten bijtijds verwisseld, toevoerleidingen op lekken nagekeken als ook onverhoopt binnengedrongen lucht uit het systeem verwijderd worden. In dit artikel achterhalen we waardoor er lucht in het systeem kan komen. En tevens behandelen we voor u welke volgorde u bij het ontluchten van remmen moet aanhouden.

5 gebruikelijke oorzaken voor lucht in het remsysteem

 • Te weinig remvloeistof in het reservoir. Dan zuigt er zich omgevingslucht het systeem in.
 • Slijtage aan componenten van rubber. Als de afdichtingen van remcilinders (of remklauwen) in aanraking komen met vocht, viezigheid en chemische middelen kunnen ze minder elastisch worden en gaan lekken. Mettertijd kunnen er ook barsten in leidingen ontstaan.
 • Veronachtzaming van de verversingsinterval voor werkvloeistoffen. De leidingen voor deze middelen zijn poreus, waterdoorlatend. Daardoor kunnen er kleine hoeveelheden water in het systeem binnendringen via de poriën. Daar verenigt het water zich met de remvloeistof en verlaagt zomede het kookpunt ervan. In situaties waarin u kort achter elkaar remt, zoals op haar kronkelwegen, kan de vloeistof dan al te snel gaan zieden. Als het dan het kookpunt bereikt, ontwikkelt er zich stoom waardoor er op bepaalde plekken in de slangen en buizen luchtbellen ontstaan.
 • Lekkages in montagestukken en aansluitingen. Klemmen en bevestigingen kunnen op grond van vibraties bij het rijden over oneffen wegen losraken. Hierdoor kan er lucht naar binnen lekken.
 • Reparaties. Bij klussen rondom de zuigers, cilinders, slangen of buizen dient u eventuele lucht meteen uit het remsysteem te verwijderen; bij het weghalen hiervan heeft lucht vrij spel om de leidingen in te stromen en daar na de reparaties te blijven steken.

Waaraan kunt u aflezen dat het tijd is om uw remmen te ontluchten

Als het zover is, zult u bepaalde tekenen kunnen opmerken. Als u op het rempedaal treedt, laat zich bijvoorbeeld een lagere weerstand voelen. Soms is het zelfs zo dat u meermaals op het pedaal moet trappen om de remmen te activeren. Het pedaal wordt dan stijver, naarmate u er vaker op drukt. In bepaalde gevallen remt uw voertuig pas af nadat het pedaal tot het uiterst ingetrapt hebt. Al met al laat zich dan een zichtbaar langere remafstand waarnemen.

Bij het vaststellen van minstens een van deze signalen, kunt u het beste uw remmen ontluchten.

Wat u moet doen alvorens de remmen van uw auto te ontluchten

Welke opeenvolging van handelingen vereist is om lucht uit de remleidingen te verwijderen bij uw voertuig, is afhankelijk van het merk en het model. Ook hebben de constructie van het remsysteem en eventuele extra componenten en eenheden ook invloed hierop. Derhalve is het raadzaam om alvorens u te werk gaat allereerst de instructies voor uw auto door te nemen. Hierin zou een gedetailleerde handleiding voor het ontluchten van de remmen van uw automodel moeten staan. Mocht uw voertuig over een flinke hoeveelheid elektronische systemen beschikken, ligt het voor de hand dat u specialistische ondersteuning nodig hebt bij de werkzaamheden.

remontluchtingsgereedschap

Leg het remontluchtingsgereedschap en alle andere middelen en toebehoren klaar.

 Wat u nodig hebt: 
 • Een stabiele en schone opvangbak voor de afgevoerde remvloeistof, het liefst transparant.
 • Een transparante slang met een op de ontluchtingsnippel passende doorsnee, evenals een ring- of dopsleutel om laatstgenoemde los te draaien.
 • Kruipolie (WD-40). Dit middel helpt om bevestigingen en verbindingen die vastzitten los te krijgen.
 • Een kruissleutel en een krik, voor als u de wielen moeten demonteren en bij de remcilinders (remklauwen) wilt komen.
 • Wielkeggen. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om het voertuig hiermee te blokkeren, als de handrem niet bediend kan worden terwijl het voertuig ontlucht wordt.
 • Remvloeistof van dezelfde soort als die die uw voertuig nu gebruikt.

Kenmerken die het ontluchten van remmen per automodel anders kunnen maken

 Welke opeenvolging van stappen u moet aanhouden, wordt mede bepaald door: 
 1. Of er een remkrachtregelaar op de achteras zit. Bij bedrijfsvoertuigen en oudere personenauto’s is er vaak eentje ingebouwd. Bij bepaalde rijomstandigheden zorgt deze ervoor dat er geen remvloeistof naar de achterremmen stroomt. Daarom is het belangrijk om de achteras niet te ontlasten door deze met een hefbrug of krik omhoog te halen, als u bij dergelijke auto’s de remmen correct wilt ontluchten.
 2. Hoe de remcircuits aangelegd zijn. Bij deze taak moet elk remmechanisme apart ontlucht worden. Eerst wordt het ene remcircuit ontlucht en daarna het tweede. Als de circuits diagonaal aangelegd zijn, is het zaak met het verst van de hoofdremcilinder gelegene remmechanisme aan te vangen; meestal vertoeft dit nabij het rechter achterwiel. Vervolgens behandelt u het remmechanisme linksvoor, dan linksachter en uiteindelijk rechtsvoor.
  Als de circuits parallel geplaatst zijn en de voor- en achterwielen verenigen, moet het systeem met de wijzers van de klok mee of ertegenin ontlucht worden. Als eerste wordt het achterste mechanisme dat het verst van de hoofdremcilinder af ligt ontlucht en daarna dat voor het ander achterwiel. Daarna zijn de voorwielen aan de beurt.

NB: welke volgorde u gebruikt bij het remmen-ontluchten wisselt per model, want dit wordt bepaald door de opbouw van het remsysteem. Daarom dient u sowieso de technische documentatie nauwlettend in te zien voordat u begint met klussen.

 1. Of er een ABS (antiblokkeersysteem) aanwezig is. Dankzij dit systeem raken wielen niet geblokkeerd als er geremd wordt, en schieten ze niet door. De meeste moderne voertuigen zijn hiermee uitgerust. Dit verhindert controleverlies bij noodremmen of bij pogingen te stoppen op gladde wegen. Het systeem is toegerust met een remdrukregelaar die ook ontlucht moet worden.
Of er een ABS (antiblokkeersysteem) aanwezig is
 1. Of het een hydraulische pomp omvat in plaats van een rembooster. Een dergelijke vindt u op de BMW 7-serie, de Nissan Cedric Y32, de Toyota Land Cruiser 105, de Mitsubishi Pajero III en nog meer modellen. Sommige voertuigen maken gebruik van een pomp bovenop de rembooster. Dan moet u de pomp aanzetten om haar te ontluchten.
 2. Andere kenmerken. Heeft uw auto een ESC/ESP is het verstandig om de hulp van experts in te schakelen om lucht uit de remleidingen te krijgen. Ook als de onderdelen van de ABS op verschillende plekken in de auto ondergebracht zijn loont een overweging om het werk aan specialisten over te laten; er moet dan namelijk een diagnostische scanner bij komen kijken en software brengt het proces dan op gang. De Land Cruiser 200, de BMW X5 en andere voertuigen zijn van dit type.

Remmen ontluchten bij auto’s zonder antiblokkeersysteem

 1. Haal de dop van het reservoir af.
 2. Giet er remvloeistof in, tot de aanduiding ‘Max’ bereikt wordt.
 3. Giet een beetje van het middel in de opvangtank.
 4. Verbind de slang met de ontluchtingsnippel en steek het andere uiteinde in de opvangtank met daarin vloeistof.
 5. Laat iemand anders een aantal keer achter elkaar op het rempedaal trappen en het vervolgens zo diep mogelijk naar beneden te drukken.
 6. Open onderwijl de ontluchtingsnippel zodat de vloeistof naar buiten kan stromen.
 7. Laat de ander het rempedaal compleet intrappen.
 8. Zie toe hoe de vloeistof uit de ontluchtingsnippel stroomt. Er zullen luchtbellen in zitten.
 9. Sluit de nippel weer. Dan kan uw helper zijn of haar voet weer van het rempedaal nemen.
 10. Voer dit 4 tot 5 keer per mechanisme uit.
 11. Houd het peil van de remvloeistof goed in de gaten en vul het bij tot ‘Max’.
 12. Let erop dat er geen vloeistof op de carrosserie druppelt tijdens het klussen. In dergelijke middelen zitten vaak bestanddelen die schadelijk zijn voor de lak. Ook dient er geen vloeistof op de remblokken terecht te komen. Mocht dat onverhoopt toch gebeuren, is het beter ze uit te wisselen.

Remmen ontluchten bij voertuigen met een antiblokkeersysteem

 Als u de remmen wilt ontluchten bij auto’s waarvan alle gedeelten van het ABS in een enkele module verenigd zijn, moet u het volgende doen: 
 1. Haal de zekering van het ABS van haar plek.
 2. Haak de voornoemde stappen af.
 3. Breng de zekering weer aan.
 4. Ga na of het waarschuwingslampje op het dashboard over de werking van het ABS werkt.

Remmen ontluchten bij voertuigen met een hydraulische rembekrachtigingspomp

Remmen ontluchten bij voertuigen met een hydraulische rembekrachtigingspomp
 Dat gaat als volgt: 
 1. Haal de zekering van het ABS van haar plek.
 2. Verbind de slang met de ontluchtingsnippel. Steek het andere uiteinde in de opvangtank met daarin vloeistof.
 3. Laat de ander het rempedaal compleet intrappen. Hier is het overbodig om van tevoren meermaals op het pedaal te trappen.
 4. Laat iemand anders de motor aanzetten. Dit zal de pomp activeren.
 5. Laat de pomp haar werk doen en het systeem volledig ontluchten. Wacht dus tot er geen bellen meer opborrelen uit de vloeistof die naar buiten komt.
 6. Doe hetzelfde bij de andere remcilinders (remklauwen).
 7. Zorg ervoor dat er genoeg vloeistof in het reservoir zit. Giet het telkens weer bij tot ‘Max’, ook na de laatste doorgang.
 8. Laat de ander de motor uitschakelen.
 9. Breng de zekering weer aan. Ga na of het waarschuwingslampje op het dashboard over de werking van het ABS werkt.

Remleidingen ontluchten als er niemand is die u kan ondersteunen

U kunt de taak ook in uw uppie afhandelen, mocht er niemand anders in de buurt zijn.

 Dat kan op diverse manieren: 
 1. Het kan op dezelfde wijze als met een helper, met het verschil dat het rempedaal dan met behulp van een gasveer ingedrukt moet worden. Een van de gasveren van de kofferklep kan daarvoor gebruikt worden. Ook kunt u een remontluchtingsset om het werk makkelijker te maken. Dit soort sets bevatten montagestukken, hulpstukken, leidingen en een opvangtank. De tank is comfortabelerwijs van een sterke magneet voorzien zodat u hem overal aan de carrosserie kunt bevestigen en hij niet omvalt en de vloeistof verloren gaat.
 2. Ontluchten met behulp van een speciale vacuümpomp. Dat doet u op de volgende wijze: laat de tank tot het maximumniveau met vloeistof vollopen. Verbind de slang van de pomp met de ontluchtingsnippel van de remcilinder (remklauw) die aan de beurt is. De vloeistof die door de pomp aangezogen wordt, beland in een speciale tank en wordt van lucht ontdaan.
 3. Ontluchten door middel van een hogere druk in het expansievat. Hierbij kunnen tal van instrumenten van pas komen: spuiten, kleine handcompressoren en dergelijk gerei. Hiermee wordt lucht of remvloeistof onder druk naar het expansievat gevoerd. Zodoende wordt de vloeistof door de leidingen gepompt en wordt hetzelfde effect behaald als wanneer het rempedaal ingedrukt wordt. Voor de rest vertoont de procedure overeenkomsten met de standaardprocedure: via een slang die met de ontluchtingsnippel of remcilinder (remklauw) verbonden is, wordt de met lucht doorspekte vloeistof afgevoerd.

Conclusie

Defecten aan het remsysteem moeten onmiddellijk aangepakt worden, zodra u ze vaststelt. In het systeem mogen zich geen luchtbellen bevinden. Daarom is het belangrijk dat u de remmen meteen ontlucht als u het vermoeden hebt dat er zich lucht in verzameld heeft.