Synthetische olie vs. minerale olie: wat is de beste olie voor uw voertuig

Synthetische olie vs. minerale olie: wat is de beste olie voor uw voertuig

Vandaag de dag is er een grote verscheidenheid aan motoroliën op de automarkt. Ze verschillen qua samenstelling, prijs, viscositeit, kwaliteit en duurzaamheid. Momenteel zijn vooral synthetische smeermiddelen erg in trek. Wij vertellen u welke dat zijn en welke voordelen ze hebben ten opzichte van conventionele oliën. We helpen u ook het geschiktste smeermiddel voor uw auto uit te kiezen.

Wat is synthetische motorolie?

Synthetische oliën verschillen van minerale middelen met betrekking tot de mate van raffinage, evenals de lijst van additieven. Ook de verscheidene synthetische smeermiddelen hebben afwijkende samenstellingen en eigenschappen. Ze kunnen minerale oliën als basis gebruiken, die geraffineerd zijn door hydrokraken, evenals derivaten van glycolen, ethers en esters, polyalfaolefinen en andere chemicaliën. Soms worden er verschillende groepen basisoliën met elkaar vermengd. Dergelijke middelen behoren gewoonlijk tot de synthetische mengsels en worden soms omschreven als halfsynthetische smeermiddelen.

Wat is synthetische motorolie

Wat zijn de voordelen van synthetische motorolie?

  1. Betere smeereigenschappen. Moleculen van additieven in dergelijke middelen zijn duurzamer en voorkomen zo dat het olievlies vernield wordt onder zware belasting. Dit betekent dat motoronderdelen zelfs bij hoge temperaturen veilig beschermd worden.
  2. Bestendigheid tegen roestvorming. De additieven behouden hun eigenschappen langer bij hoge temperaturen, wat de levensduur van het middel over het algemeen beïnvloedt. Bovendien zijn dergelijke smeermiddelen beter bestand tegen verbranding, waardoor u deze minder vaak hoeft aan te vullen.
  3. Brandstofzuinigheid. Door de homogene moleculaire structuur van het product wordt de wrijvingscoëfficiënt tussen de aangrenzende motoronderdelen aanzienlijk verlaagd. Hierdoor neemt de efficiëntie van de motor toe, aangezien de motor minder energie verspilt om wrijving te overwinnen.
Wat zijn de voordelen van synthetische motorolie
  1. Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen. Synthetische smeermiddelen behouden een vrij lage viscositeitsindex bij lage temperaturen en kunnen gepompt worden. Hierdoor wordt het smeermiddel binnen de eerste seconden na het starten naar de motor gevoerd, zelfs als het buiten vriest. Dit verlaagt de slijtage van de motor drastisch, aangezien de meeste schade aan de motor optreedt gedurende de eerste minuten nadat de motor aangezet wordt.
  2. Minimale vorming van koolstofafzetting. Aangezien middelen met synthetische componenten sterk geraffineerde stoffen als basisoliën gebruiken, hebben ze bijna geen onzuiverheden. Hierdoor vormt er zich geen afzetting op de onderdelen van de motor.

Hoe vaak moeten synthetische oliën vervangen worden?

Bij sommige auto’s moet u dit om de 5000 km doen. Een verversingsinterval voor olie van 25000 km volstaat voor andere voertuigen. Deze interval hangt af van het ontwerp en bouwjaar van het voertuig, evenals de omstandigheden waaronder het voertuig gebruikt wordt en de samenstelling van het middel. Het beste kunt u daarom de aanbevelingen van de autofabrikant en de fabrikant van het chemische middel aanhouden wanneer u beslist om de motorolie te verversen. Bij oude en turbogeladen voertuigen, evenals voertuigen die onder zware belasting rijden, moet de olie vaker vervangen worden.

Hoe vaak moeten synthetische oliën vervangen worden

Welke mate van olieviscositeit is beter?

De vereiste mate van viscositeit van olie wordt bepaald door de ontwerp van de motor en wordt altijd opgegeven in de gebruikshandleiding van het voertuig. Het is verboden om middelen met een verschillende mate van viscositeit te gebruiken, aangezien de dikte van het olievlies, de duurzaamheid en de vloeibaarheid van het middel bij bepaalde temperaturen grondig ingeschat worden tijdens het ontwerp van de motor. Toch laten autobouwers u normaal gesproken kiezen uit verschillende mogelijkheden qua viscositeit. Welke keuze moet u dus vellen voor uw voertuig? En wat zijn de verschillen tussen 5w20- en 5w30-oliën?

De mate van viscositeit van motorolie wordt bepaald aan de hand van de SAE-normen (Society of Automotive Engineers). Het eerste getal in de code verraadt de eigenschappen van het product bij lage temperaturen en het tweede bij hoge. De letter W geeft aan dat het product bedoeld is voor gebruik in de winter.

Eigenschappen voor lage temperaturen duiden op de minimumtemperatuur waarbij de olie vloeibaar genoeg blijft om de startmotor te doen draaien en de oliepomp het smeermiddel snel door het systeem te laten pompen. Zo hebben 0W-oliën de optimale eigenschappen voor een werking van de motor bij -35 °C; 5W bij -30 °C; 10W bij -25 °C; 15W bij -20 °C; 20W bij -15 °C; 25W bij -10 °C. 

Wanneer men eigenschappen bij hoge temperaturen inschat, doet de omgevingstemperatuur er niet toe, aangezien de onderdelen van de motor zelfs bij koud weer aanzienlijk opwarmen. Daarom houdt men bij het bepalen van de klasse rekening met de kinematische en dynamische viscositeit, gemeten bij respectievelijk 100 °C en 150 °C. Je hebt de klassen 20, 30, 40, 50 en 60, waarbij smeermiddelen met een hogere graad viskeuzer zijn.

Dus als u 0W20- en 5W20-smeermiddelen met elkaar vergelijkt, biedt eerstgenoemde een betrouwbaardere werking van de motor bij temperaturen onder de nul. Tegelijkertijd zijn de eigenschappen bij hoge temperaturen van beide middelen gelijkwaardig. Daarom hoeft u in regio’s met milde winters geen 0W20-oliën te kopen: ze zijn doorgaans duurder.

0W20-smeermiddelen

Bij producten met de aanduiding 5W20 en 5W30 ligt het verschil in de eigenschappen bij hoge temperaturen besloten. 5W30-olie is dichter. Het vormt een dikkere olielaag op de onderdelen van de motor met een hoge afschuifstabiliteit. Daarom is deze geschikter voor motoren die onder zware belasting gebruikt worden. Viskeuzere smeermiddelen zijn ook nuttig als het voertuig in een grote stad rijdt met om de haverklap files.

Toch worden 5W20-smeermiddelen dankzij de relatief lage dichtheid beschouwd als energiebesparend, aangezien de motor minder energie verbruikt om de rolweerstand te overwinnen. Daarom kunnen deze ook gebruikt worden bij sportwagens die met hoge snelheden rijden. De verversingsintervallen worden in dit geval echter korter en de voertuigen worden uitgerust met speciaal ontworpen motoren met extreem dichte openingen.

5W20-smeermiddelen

Is het mogelijk om gewone en synthetische oliën met elkaar te vermengen?

Het is niet aan te raden om motoroliën met verschillende samenstellingen met elkaar te vermengen. Ze kunnen niet-compatibele componenten bevatten waardoor de middelen slib of bezinksel kan afleggen of de werkingseigenschappen zich kunnen veranderen.

Als u naar een nieuw soort olie wilt overstappen en een dergelijke wijziging wordt gezegend door de autofabrikant, moet u het smeermiddel volledig afvloeien, het systeem doorspoelen en een nieuw middel het systeem ingieten. 

Is het mogelijk om gewone en synthetische oliën met elkaar te vermengen

Conclusie

De gebruiksduur van de motor hangt rechtstreeks samen met het gekozen middel. Bovendien bepalen de eigenschappen ook de prestaties van de motor op diverse manieren. We hopen dat de bovenstaande informatie u helpt met gemak het beste smeermiddel te vinden voor uw auto.