dCi motoren: werkingseigenschappen

Motoren van het type dCi lopen op zijn diesel, hebben vier cilinders en hebben een directe inspuiting voor de brandstof van het type Common Rail. De maker van deze …
[Lees verder......]

De remmen ontluchten

Een degelijk functionerend remsysteem is van wezenlijk belang om veilig te kunnen rijden. Daarom draagt elke automobilist de verantwoordelijkheid voor een juiste werking van de remmen; verbruiksgoederen moeten bijtijds …
[Lees verder......]

Een auto starten met een lege accu

De meeste autobestuurders hebben wel eens te maken gekregen met een motor die weigerde omdat de accu leeg was. Dit is dikwijls het gevolg van vrieskou of niet-uitgeschakelde elektronische …
[Lees verder......]

Het gasklephuis reinigen

Moderne luchtinlaatsystemen kunnen langdurig werken zonder onderhoud. Het is echter nog steeds noodzakelijk om om de 120.000 km bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen, zodat ze feilloos blijven werken. Het is …
[Lees verder......]

Alles wat u moet weten over airbags

Autofabrikanten zijn al decennia lang bezig met manieren te ontwikkelen om het risico op hevige verwondingen bij ongelukken te verkleinen. Één van de beste ontwikkelingen op dit vlak is …
[Lees verder......]

Het controleren van de ontsteking

Door middel van het starten functioneert de ontsteking. Deze onderdelen spelen daarbij een belangrijke rol: de accu, de schakelaar van de ontsteking, de elektronische besturing, de bobine, de kabels …
[Lees verder......]